Chi tiêu gia đình bạn thế nào trong cơn khủng hoảng?

Tiêu đề Số phiếu
Mua nhiều hơn vì hàng hóa đang rẻ 15 %
Mua sắm bình thường 16 %
Tiết kiệm tối đa 65 %
Ý kiến khác 4 %